Onder-wijs.nl

"Als mentorleerkracht in het VSO: Het Voortgezet Speciaal Onderwijs heb ik mij ontwikkeld in het pedagogische aspect en weet ik alles van en over het gedrag. Het gedrag maakt mij nieuwsgierig en ik kijk dan ook graag verder. Wat zit er onder het gedrag? Waardoor ontstaat het gedrag? En welke pedagogische interventie kunnen we inzetten? Met veel passie voor de doelgroep, probeer ik gedragsproblemen te zien als uitdagingen en samen na te denken over hoe we het voor de leerling en ouders zo prettig mogelijk kunnen maken.

Onder-wijs.nl biedt trainingen, lesmateriaal en adviezen ontwikkeld door Steffie van der Meijden. Een juf die met passie voor het vak én de doelgroep, weet hoe belangrijk het is om te kijken naar het gedrag. Met bijna 10 jaar ervaring in het onderwijs, weet ze te adviseren en inspireren en deelt ze graag haar kennis met (startende) leerkrachten.